จังหวัดเชียงรายจัดงานไหว้สาแม่ฟ้าหลวง เพื่อน้อมรำลึกถวายสมเด็จย่า เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพครบรอบ 114 ปี

11
เวลา 10.00 น.วันที่ 21 ต.ค.57 ที่หน้าลานหน้าต้นตุง บนโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย  นายพงษ์ศักดิ์ วังเสมอ  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย  นำข้าราชบริพาร ที่เคยถวายการรับใช้สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ตำรวจ ทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ตัวแทนชาวไทยภูเขาทุกชนเผ่าในจังหวัดเชียงราย  เข้าร่วมพิธีไหว้สาแม่ฟ้าหลวง เนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  21 ตุลาคม ครบรอบปีที่ 114   โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายกล่าวถวายราชสดุดี และถวายพานพุ่มเครื่องราชสักการะ หน้าพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี
จากนั้น ม.ร.ว.ดิศนัดดา  ดิศกุล เลขาธิการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำข้าราชบริพาร ที่เคยถวายการรับใช้สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี   ทหาร ตำรวจ และพสกนิกรทุกหมู่เหล่ารวมทั้งชาวไทยภูเขาทุกชนเผ่า ถวายสักการะและพานพุ่ม เพื่อถวายความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรี นครินทราบราชชนนี ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า โดยเฉพาะชาวไทยภูเขาในถิ่นทุรกันดารในจังหวัดเชียงราย ซึ่งทุกคนต่างสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จึงได้พร้อมใจกันจัดพิธีไหว้สาแม่ฟ้าหลวงอย่างยิ่งใหญ่ขึ้น เพื่อน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่านทุกวันที่ 21 ตุลาคมเป็นประจำทุกปี

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.