เทศบาลนครเชียงราย ร่วมพัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ชุมชนบ้านดอย

6

201410131346581ssX

 

 

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ เทศบาลนครชียงราย ร่วมกับ พี่น้องชุมชนบ้านดอย ร่วมพัฒนาชุมชน โดยมีนายทนง ดอยชัย รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย  คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย พี่น้องประชาชนชุมชนบ้านดอย ลงพื้นที่เพื่อทำการซ่อมแซมปรับปรุงถนน ชุมชนบ้านดอย ( บ้านดอยซอย ๔ ) เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและบรรเทาทุกข์แก่ผู้ใช้ถนนภายในชุมชน ให้สัญจรได้สะดวกยิ่งขึ้น ณ ชุมชนบ้านดอย จ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.