นายกเทสมนตรีนครเชียงราย ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๗

24

20141027125758t8vh

 

 

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน จากพระบาทสมเด็จพระเข้าอยู่หัว ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๗ โดยมีนายธันวา  เลาหศิริวงศ์ กรรมการ บมจ.ทีโอที รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทีโอที นายพงษ์ศักดิ์ วังเสมอ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ข้าราชการประชาชน ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทานเป็นจำนวนมาก เพื่อนำไปบำรุงพระอารามหลวงและบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป ณ วัดพระแก้ว พระอารามหลวง จ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.