เทศบาลนครเชียงราย รับรางวัลพระปกเกล้าทองคำ

16

DSC_6911

 

วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ตัวแทนสื่อมวลชนจังหวัดเชียงราย ตัวแทนผู้นำชุมชน ตัวแทนเครือข่ายเทศบาลนครเชียงราย ร่วมการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ ๑๖ พร้อมรับรางวัล พระปกเกล้าทองคำ ด้านเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม จากนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นให้ความสำคัญของหลักธรรมาภิบาลในการปกครองท้องถิ่น ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซนเตอร์ กรุงเทพมหานครฯ

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.