ทน.เชียงราย จัดการอบรมมัคคุเทศก์ ประจำปี ๒๕๕๗

11

DSC_8175

 

วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เทศบาลนครเชียงราย ร่วมกับมหาวิทยาลัย     ราชภัฎเชียงราย จัดการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางสุรนิตย์ อ่องฬะ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีเปิด พร้อมให้ความรู้ทางด้านการแนะนำการท่องเที่ยว ให้แก่นักเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย สามารถนำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับการอบรมนำมาใช้ในการเป็นมัคคุเทศก์ ในกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว เชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ ๑๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครเชียงราย จ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.