เทศบาลนครเชียงราย ร่วมปลูกต้นไม้ วันสิ่งแวดล้อมไทย

24

201412041424309Yfn

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ประชาชน นักเรียน ร่วมปลูกต้นไม้ วันสิ่งแวดล้อมไทย ถวายพ่อหลวง เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และปลูกจิตสำนึกให้นักเรียน ชุมชน มีความรักและหวงแหนในการดูแลต้นไม้ เพื่อให้สิ่งแวดล้อม และสภาพธรรมชาติให้คงอยู่สวยงาม ชุมชนน่าอยู่ มีคุณภาพชีวิต และสุขภาพที่ดี  ณ บริเวณวัดดอยพระบาท จ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.