เทศบาลนครเชียงราย จัดงานวัฒนธรรมสัมพันธ์ลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ ๑๙ ประจำปี ๒๕๕๗

29

20141223083637rNW9

 

วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ เทศบาลนครเชียงราย ร่วมกับสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดงานวัฒนธรรมสัมพันธ์ลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ ๑๙ ประจำปี ๒๕๕๗ โดยมี นายสุวัตร สิทธิหล่อ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายรัชกฤช สถิรานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พ.จ.บัญชา ดุริยพันธ์ รองผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเชียงราย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาล ร่วมพิธีเปิดการจัดงานวัฒนธรรมสัมพันธ์ลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ ๑๙ เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์มิตรประเทศสี่ชาติลุ่มน้ำโขง ณ บริเวณสวนตุงและโคมนครเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.