เทศบาลนครเชียงราย ร่วมกับ คริสตจักรในจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมวันคริสมาสต์ ประจำปี ๒๕๕๗

16

201412290937349DUP

 

วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ เทศบาลนครเชียงราย ร่วมกับ คริสตจักรในเชียงราย จัดงานฉลองเทศกาลคริสต์มาสสมานฉันท์ ประจำปี ๒๕๕๗ โดยมีนายวันชัย  จงสุทธานามณีนายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาล ร่วมพิธี และมอบรางวัลพร้อมชมการแสดงของคริสตจักรต่างๆ ณ อาคารเทิดพระเกียรติ ๙๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ จ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.