เทศกาลเชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ ๑๑

7

DSC_4346_1

 

วันที่ ๒๖  ธันวาคม ๒๕๕๗ เทศบาลนครเชียงรายจัดงานเปิดฤดูกาลท่องเที่ยว เทศกาลเชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ ๑๑ “ดอกรักบาน ที่เชียงราย” โดยมีนายสุวัตร สิทธิหล่อ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธี นายรัชกฤช สถิรานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พ.จ.บัญชา ดุริยพันธ์ รองผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเชียงราย นายวันชัย  จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางรัตนา  จงสุทธนามณี  ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์เทศบาลนครเชียงราย  คณะผู้บริหารเทศบาล ร่วมพิธีเปิดเทศกาลเชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ ๑๑ เพื่อเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย ณ สวนตุงและโคมเชียงรายฯ

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.