คนขอนแก่นพร้อมใจประกาศเจตนารมณ์งดสูบบุหรี่และร่วมกันต่อต้านบุหรี่ไฟฟ้า อย่างชัดเจน

94

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 31 พ.ค. 2567 ที่ขอนแก่นฮอลล์ ชั้น5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลขอนแก่น นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ รอง ผวจ.ขอนแก่น พร้อมด้วยนายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น นำประชาชน เยาวชนชาวขอนแก่นร่วมประกาศเจตนารมณ์ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ภายใต้เจตนารมณ์ ขอนแก่นร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนไทยจากบุหรี่ไฟฟ้า โดยมีคณะครูและนักเรียนจากสังกัดเทศบาลและ อบจ.ขอนแก่น รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพียง

นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวว่า การดำเนินงานของท้องถิ่น โดยเฉพาะ เทศบาลฯร่วมกับ อบจ. ขอนแก่นจะไม่เน้นแค่วิชาการตามกรอบและอำนาจหน้าที่เพียงด้านเดียวแต่จะให้ความสำคัญถึงทักษะชีวิตอีกด้วยเรื่องการใช้ชีวิตในการศึกษาถ้าพูดถึงแค่งานวิชาการอย่างเดียวคิดว่าไม่น่าจะรอดในยุคสมัยนี้ แค่สิ่งที่จะควบคู่กันไปกับวิชาการต้องมีการพัฒนาทักษะชีวิตสอนให้คิดเป็นโดยเฉพาะในโลกยุคใหม่ต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กยุคใหม่ด้วย

“กิจกรรมในวันนี้จึงเป็นการรวบรวมงานวิชาการ งานทักษะชีวิต ดนตรี ศิลปะ นันทนาการล้วนเป็นความสำคัญในการจัดงานนี้ด้วยหวังว่าพื้นที่เปิดแบบนี้จะมีประโยชน์กับเด็กๆจะส่งผลถึงวิธีคิด การพัฒนาพื้นฐานและจะส่งผลดีต่อไปในอนาคต”

นายกธีระศักดิ์ กล่าวต่ออีกว่า วันนี้เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก เด็กและเยาวชนรวมทั้งคนขอนแก่น ได้พร้อมใจกันประกาศเจตนารมณ์ คนขอนแก่นร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทางโรงเรียนได้รับนโยบายจากรัฐบาล เพราะจะเห็นได้ว่าปัจจุบันมีการออกแบบบุหรี่ไฟฟ้าที่มีลักษณะน่ารัก น่าใช้ โดยที่ผู้ปกครองไม่รู้เลยว่าตุ๊กตาที่เด็กถือไปมานั่นคือบุหรี่ไฟฟ้า ดังนั้นทุกคนควรจะเรียนรู้ด้วยว่าพัฒนาการไปถึงไหนและแหล่งที่มา ถ้าเราจะห้ามอย่างเดียวไม่ได้ ทุกคนต้องช่วยกันเพื่อให้อนาคตเด็กไทยห่างไกลจากบุหรี่ไฟฟ้าในภาพรวม

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.