มฟล.สร้างป่าซากุระเฉลิมพระเกียรติ ดันเชียงรายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งอาเซียน

13
1 (1)
ที่โครงการสวนพฤกษาศาสตร์ มหาวิทยาแม่ฟ้าหลวง รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้นำสื่อมวลชน ชมแปลงปลูกดอกซากุระในโครงการสวนซากุระเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบ โดยได้นำซากุระ 6 สายพันธ์ จากประเทศต่างๆ เพื่อสร้าวเป็นสวนซากุระขนาดใหญ่ ในพื้นที่ 300 ไร่ ของสวนพฤษาศาสตร์ ภายในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวว่า การจัดทำสวนซากุระครั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งในจังหวัดเชียงราย โดยนำซากุระจากประเทศต่างๆ จำนวน 6 สายพันธ์ เพื่อสร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยในเบื้องต้นได้นำลงแปลงแล้วจำนวน 6,000 ตน และระยะต่อไปอีกกว่า หมื่นต้น โดยคาดว่าอีกประมาณ 3 ปี ต้นซากุระจะบานสพรั่งเต็มพื้นที่
“การตัดเลือกสายพันธ์ซากุระ ทางมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ศึกษาและค้นหาสายพันธ์ที่สามารถเจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย ซึ่งมีทั้งสายพันธ์จาก ประเทศไทย จีน ญี่ปุ่น และเกาหลี ซึ่งแต่ละสายพันธ์จะพลิดอกในเวลาที่ต่อเนื่งอกัน ตั้งแต่เดือน พ.ย. ถึงเดือน เม.ย.ของทุกปี โดยทางมหาวิทยาลัยหวังที่จะให้สวนซากุระแห่งนี้เป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติให้แก่ประชาชน ได้มีโอากาสสัมผัสความงามของธรรมชาติ ซึ่งจะนำปสู่การอนุรักษ์และรักษาธรรมชาติต่อไป รวมถึหวังว่าจำนวนนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาชมสวนซากุระในอนาคตจะเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวและ พัฒนาเศรษฐกิจให้กับจังหวัดเชียงรายในอนาคตต่อไป” อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกล่าว

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.