พุทธศาสนิกชนเดินขึนดอยตุงตามรอยครูบาเจ้าศรีชัย‏

43
22
เวลา 09.30 น.วันที่ 3 มี.ค.58 ที่ วัดศาลาเชิงดอย ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย พระเทพสิทธินายก เจ้าคณะ จ.เชียงราย และคณะสงฆ์ นายประจญ ปรัชญ์สกุล รองผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย นายมงคล สิทธิหล่อ วัฒนธรรม จ.เชียงราย นายสมชัย รุ่งสาคร นายอำเภอแม่สาย นายวรญาณ บุญณราช นายอำเภอแม่ฟ้าหลวง พุธศาสนิกชนทั้งชาวไทย และประเทศเพื่อนบ้านกว่า 1,000 คน ร่วมพิธีเดินจาริกแสวงบุญตามรอยครูบาเจ้าศรีวิชัย ซึ่งถือปฏิบัติกันต่อเนื่องมาทุกปี
โดยการงานพิธีเดินขึ้นดอยครั้งนี้ใช้ชื่อว่า ประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุงประจำปี 2558 โดยจัจัดขึ้นในวันวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 4 หรือเดือน 6 เหนือของทุกปี ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 3 มี.ค. เป็นวันเดินจาริกแสวงบุญและค้างคืนบนดอยตุง 1 คืนก่อนที่วันขึ้น 15 ค่ำเดือน และร่วมกันประกอบพิธีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ซึ่งในปีนี้มีพุทธศาสนิกชนร่วมเดินแสวงบุญจากวัดศาลาเชิงดอย ขึ้นสู่พระธาตุดอยตุ โดยมีระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร ซึ่งคลอดระยะทางเป็นเส้นทางที่ลัดเลาะตามป่าเขา ตามเส้นทางที่ครูบาเจ้าศรีวิชัยได้บุกเบิกเส้นทางขึ้นเมื่ออดีตที่ผ่านมา
นายมงคล สิทธิหล่อ วัฒนธรรจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า การเดินขึ้นดอยตุงในครั้งนี้เพื่อเป็นการเป็นการเดินตามจารีกแสวงบุญตามรอย ครูบาเจ้าศรีวิชัย โดยเดินเท้าจากวัดศาลาเชิงดอย ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ซึ่งถือเป็นโบราณสถานที่สำคัญทางพระพุทธศานาโดยมีประวัติว่าเมื่อปี 1454 พระมหากัสสะปะเถระได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระธาตุรากขวัญเบื้องซ้ายหรือกระดูกไหปลาร้าข้างซ้ายของพระพุทธเจ้าไปมอบถวายแก่พระเจ้าอุชุตราช รัชกาลที่ 3 แห่งราชวศ์สิงหนวัติ ผู้ครองนครนาคพันธ์โยนกชัยบุรี ต่อมาอีก 100 ปีต่อมาพระมหาวชิรโพธิเถร พระอรหันต์อีกรูปได้นำพระบรมสารีริกธาตุมาถวายให้พระเจ้ามังยะนะธิราชจึงมีการสร้างพระธาตุดอยตุงขึ้นมาอีกคู่จนกลายเป็นพระธาตุคู่กันจนถึงปัจจุบัน  ต่อมาครูบาเจ้าศรีวิชัยนักบุญผู้ยิ่งใหญ่แห่งล้านนาได้เดินจาริกแสวงบุญขึ้นไปบูรณปฏิสังขรณ์ ดังนั้นพุทธศาสนิกชนจึงได้ถือเอาเส้นทางนี้เป็นเส้นทางเดินจาริกแสวงบุญและยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาช้านานกระทั่งถึงปัจจุบัน

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.