มฟล. อบรมปั้น ‘ถ้วยชา’ ก่อนนำผลงานออกประมูลหารายได้ช่วยโรงเรียนได้รับผลกระทบแผ่นดินไหว

17
เมื่อเร็วๆ นี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง จัดโครงการชาใจ (My cup of Tea) เพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการการปั้นถ้วยชาในรูปแบบของตนเอง ให้กับผู้สนใจทั่วไป ให้ได้เรียนรู้การนำผลผลิตศิลปะมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน สามารถเรียนรู้วิธีการทำเครื่องปั้นดินเผาเบื้องต้น โดยผู้ร่วมกิจกรรมได้เยี่ยมชมไร่ชา พร้อมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในหัวข้อ วิถีแห่งชา วิถีแห่งวัฒนธรรม กับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่จาก สถาบันชา มฟล. รวมถึงศิลปินเซรามิค จากขัวศิลปะเชียงราย แล้วจึงเข้าสู่การเรียนรู้การปั้นถ้วยชา ด้วยการเรียนนวดดิน ขึ้นรูปชิ้นงาน และทำการเคลือบชิ้นงาน กับอาจารย์แก้วฟ้า เกษรศุกร์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาศิลปศาสตร์ ก่อนจะนำผลงานจากผู้เข้าร่วมอบรมจัดแสดงนิทรรศการร่วมกับศิลปินเซมิค ไม่ว่าจะเป็น สมลักษณ์ ปันติบุญ หรือปานชลี สถิรศาสตร์ ณ พิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง พร้อมกับจัดกิจกรรมประมูลถ้วยชาเพื่อหารายได้สมทบช่วยเหลือโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) หนึ่งในโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2557

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.