นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมพิธีเปิดประติมากรรมลานประวัติศาสตร์ (หอไม้แห่งความดีเสมสิกขาลัยเชียงราย)

9

TOM_5748

วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีเปิดประติมากรรมลานประวัติศาสตร์ (หอไม้แห่งความดีเสมสิกขาลัยเชียงราย) และอาคารสำนักงานมูลนิธิเสม พริ้งพวงแก้ว พร้อมชมการแสดงของเด็กและเยาวชนมูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๓ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของเยาวชน และประชาชนทั่วไป ณ อาคารเสมพริ่งพวงแก้ว ชุมชนศรีทรายมูล จ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.