เทศบาลนครเชียงราย รับรางวัลชนะเลิศด้านสิ่งแวดล้อม เมืองสวย น้ำใสไร้มลพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

8

11041802_1586836734895505_6343971941830140937_n

 

วันพฤหัสบดีที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานถ้วยรางวัลพระราชทานฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศด้านสิ่งแวดล้อม “เมืองสวย น้ำใสไร้มลพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมร่วมกับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยและมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อม ณ ศาลาดุสิตดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานครฯ

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.