มฟล.แสดงความจงรักภักดี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดพิธีมหามงคลอย่างยิ่งใหญ่

19

IMG_1153

 

รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) กล่าวว่า เพื่อเฉลิมฉลองในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 5 รอบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยจึงได้จัดกิจกรรมตลอดวันในวันที่ 2 เมษายน 2558 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ในช่วงเช้าทางมหาวิทยาลัยได้เชิญคณะสงฆ์จีนนิกาย พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร เจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย วัดโพธ์แมนคุณาราม พร้อมพระสงฆ์สมณศักดิ์จีนนิกาย จำนวน 10 รูป มาร่วมเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยจะมีผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน นักศึกษา และขอเชิญประชาชนทั่วไปเข้าร่วมพิธีดังกล่าวร่วมกัน ในเวลา 8.00 น. ณ ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร
นอกจากนี้ในช่วงเย็น มฟล. จะจัดพิธีมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์สืบดวงพระชาตาฯ และบายศรีทูลพระขวัญ พร้อมเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล ในเวลา 18.00 น. ณ ลานเฉลิมพระเกียรติหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จะมีการตั้งเครื่องสืบชาตา พร้อมพระฉายาลักษณ์ และพานบายศรีทูลพระขวัญ โดยได้นิมนต์พระสงฆ์สมณศักดิ์และพระเกจิอาจารย์ จำนวน 65 รูป มาเจริญพระพุทธมนต์สืบดวงพระชาตาแบบพื้นเมือง โดยมีพระราชปัญญาโมลี เจ้าคณะจังหวัดลำพูน อ่านบททูลพระขวัญหรือฮ้องขวัญแบบล้านนา และพระพรหมมังคลาจารย์ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร กล่าวสัมโมทนียกถาและนำเจริญจิตภาวนา นอกจากนี้ยังมีพระเถระสำคัญหลายรูปร่วมพิธี อาทิ พระรัตนรังสี (ครูบาแสงหล้า ธมฺมสิริ) จากวัดพระธาตุสายเมือง, พระสิริศีลสังวร (ครูบาน้อย เตชปญฺโญ) จากวัดศรีดอนมูล, ครูบาอริยชาติ อริยจิตฺโต จากวัดแสงแก้วโพธิญาณ, พระพบโชค ติสฺสวํโส จากวัดห้วยปลากั้ง เป็นต้น ทั้งยังได้เชิญหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพี่น้องประชาชน รวมถึงนักเรียนนักศึกษา จำนวน 1,500 คน มาร่วมพิธี

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.