ตักบาตร เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๘

10

201504220810369WM8

 

วันที่  ๑๓  เมษายน  ๒๕๕๘ เทศบาลนครเชียงรายจัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสงกรานต์ โดย นายรัชกฤช สถิรานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พลตรี  พิศาล นาคพจญ ผู้บังคับการทหารบกจังหวัดเชียงราย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย พนักงานเทศบาล ผู้นำชุมชน พ่อค้า ประชาชน ร่วมพิธีตักบาตรให้แก่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร จำนวน   ๑๘๐ รูป ที่ออกรับบิณฑบาต ณ อาคารสำนักงานเทศบาลนครเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.