นายกวันชัย มอบนโยบายให้กองช่างเทศบาลฯ

4

1977_resize_1

 

วันที่ 27 เมษายน 2558  นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้มอบนโยบายให้กองช่างเทศบาลฯ นำพนักงานเทศบาลนครเชียงราย ชุดขุดลอกและซ่อมบำรุงสาธารณูปโภค ออกดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมฝาตะแกรงบ่อระบายน้ำ(ประตูผี) รวมทังดำเนินการกำจัดวัชพืชและตักขยะบริเวณคูเมืองเก่า หน้าโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ตลอดจนทำการขุดลอกท่อระบายน้ำตามเส้นทางถนนพหลโยธินสายเก่า(เยื้องนิ่มซี่เส็ง) ให้เป็นไปตามนโยบายการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ภายในเขตเทศบาลนครเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.