เทศบาลนครเชียงราย ประชุมหารือแกนนำชุมชนเพื่อเข้าพัฒนาพื้นที่ในชุมชนตามโครงการพัฒนาเมืองเชียงราย

12

11209511_1010824238928018_2979699147415229106_n

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ที่อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว นายสมศักดิ์ เวียงโอสถ ประธานสภาเทศบาลนครเชียงราย พร้อมด้วยสมาชิกสภาฯ เขต ๓ และเจ้าหน้าที่กองช่างและกองสาธารณะสุขฯเทศบาลนครเชียงราย ประชุมหารือแกนนำชุมชนเพื่อเข้าพัฒนาพื้นที่ในชุมชนตามโครงการพัฒนาเมืองเชียงรายของ      นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ในระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นี้ โดยจะมีการปรับปรุงเส้นทาง ทำความสะอาดถนน ทางเท้าและการขุดลอกท่อระบายน้ำ รวมถึงการ ปรับปรุงเส้นทางระบายน้ำตามลำเหมืองสาธารณะภายในชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชน และจะดำเนินการต่อเนื่องไปยังชุมชนต่างๆ ครอบคลุมพื้นที่ชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลนครเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.