กองกำลังผาเมืองซ้อมแผนอพยพในสถานการณ์สู้รบ

9
2
วันที่ 17 มิ.ย.58 ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนายสมชัย รุ่งสาคร นายอำเภอแม่สายเป็นประธานในการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะและการซักซ้อมเฉพาะเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นการเตรียมการรองรับสถาณการณ์ต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้ตามพื้นที่ชายแดน เช่นการอพยพของราษฎรไทยหรือผู้หนีภัยจากการสู้รบเป็นการสมมุติสถาณการณ์ กรณีมีกระสุนปืนของฝ่ายตรงข้ามเข้ามาตกในพื้นที่ฝั่งไทย การรุกล้ำอธิปไตยจากกองกำลังฝ่ายตรงข้ามตามแนวชายแดน เพื่อให้ส่วนราชการฝ่ายพลเรือนเข้าใจการปฎิบัติหน้าที่ของฝ่ายทหาร และสามารถให้การคอยสนับสนุนฝ่ายทหารได้ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อพี่น้องประชาชนอย่างสูงสุดในขณะมีการสู้รบและเป็นการเตรียมกำลังประชาชนในพื้นที่เกิดเหตุการณ์สามารถที่จะเอาตัวรอดในสภาวะเกิดสงคราม และสามารถสนับสนุนช่วยเหลือการปฎิบัติงานของฝ่ายทหารได้
โดยการซักซ้อมแผนครั้งนี้ได้กำหนดรูปแบบเป็น 2 ขั้นตอน คือการฝึกแผนบนโต๊ะเฉพาะเจ้าหน้าที่ และการฝึกซักซ้อมภาคสนาม โดยได้กำหนดประชาชนที่ได้รับผลกระทบจำนวน 5 ตำบล 38 หมู่บ้านโดยจัดประชาชนหมู่บ้าน 380 คนเข้าร่วมการฝึก ประกอบด้วยกำลังประชาชน(ชรบ.อปพร.) ตำบลแม่สาย ตำบลเวียงพางคำ ตำบลโป่งงาม ตำบลศรีเมืองชุม และตำบลเกาะช้าง ส่วนราชการในอำเภอแม่สาย 50 คนพร้อมกำลังพลหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 กองกำลังผาเมืองจำนวนอีก 50 นายซึ่งในการซักซ้อมแผนครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการฝึกทั้งสินกว่า 680 คน
ซึ่งทางหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 กองกำลังผาเมืองคาดว่าการซักซ้อมแผนครั้งนี้สามารถเตรียมรองรับสถาณการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้เพื่อควบคุมความเสียหายในการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ในการรบไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยและไม่ให้กีดขวางในการปฎิบัตของเจ้าหน้าที่ส่วนต่างๆและกำลังพลทหารขณะปฎิบัติในการรบ

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.