สนามบินเชียงรายเข้มตรวจนักท่องเที่ยวต่างชาติคัดกรองโรคเมอร์ส

11
4
วันที่ 20 มิ.ย.58 ที่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย นายอิทธิพล บุญอารีย์ ผอ.ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง ได้เตรียมความพร้อมและหารือร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง และเจ้าหน้าที่สาธารณะสุข ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ภายในท่าอากาศยาน เพื่อร่วมกันปฏิบัติการในการคัดกรองผู้โดยสารที่เดินทางเข้ามาจากต่างประเทศ เพื่อป้องกันการระบาดของโรคเมอร์ส เนื่องจาก ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายเป็นท่าอากาศยานนานาชาติ ทีมีเที่ยวบินจากต่างประเทศ มาลงจอด
นายอิทธิพล บุญอารีย์ ผอ.ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง กล่าวว่า หลังจากที่มีการระบาดของไวรัสเมอร์ส ทางท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย ได้มีมาตราการในการเตรียมความพร้อมในการคัดกรองผู้โดยสารที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ซึ่งท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงมีเที่ยวบินที่เดินทางมาจากประเทศจีน เข้ามาในวันจันทร์ พุธ ศุกร์ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง จะตรวจพาสปอตของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาว่ามีประวัติการเดินทางมาจากประเทศทางตะวันออกกลาง หรือประเทศเกาหลี หรือไม่ หากพบว่าได้เดินทางผ่านประเทศดังกล่าว ก็จะต้องมีการตรวจคัดกรองอีกครั้งเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ซึ่งทางท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย ก็ได้เตรียมความพร้อมทั้งสถานที่ในการตรวจคัดกรอง เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคเมอร์ส

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.