เทศบาลนครเชียงราย ร่วมปรึกษา กองบิน ๔๑๖ ในการขอให้พื้นที่เพื่อสาธารณประโยชน์

12

DSC_6952

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ พลอากาศโทมานะ ประสพศรี เจ้ากรมกิจการพลเรือน ทหารอากาศ กองทัพอากาศ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาล ตัวแทนชุมชนป่าตึง ร่วมหารือกันในการที่จะนำพื้นที่บางส่วน ของกองบิน ๔๑๖ (สนามบินเก่า) มาทำการปรับปรุงเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและชุมชนต่อไป ณ สโมสรกองบิน ๔๑๖ เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.