โครงการอาหารปลอดภัย เตรียมแผนการซื้อผักปลอดสารพิษเข้าชุมชน

9

11666212_814531548665350_5038337992848965630_n

โครงการอาหารปลอดภัย เชียงรายเป็นสุขและเทศบาลนครเชียงราย จัดประชุมร่วมกับผู้แทนชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย เพื่อเตรียมวางแผนสำหรับการรับซื้อผักปลอดสารเข้าสู่ชุมชน โดยจะมีศูนย์จำหน่ายและรับรองสินค้าเกษตรปลอดภัย (ศูนย์เกลียวทิพย์) เป็นผู้กระจายผักจากเกษตรกรลงสู่ชุมชน ในวันที่ 9 – 10 กรกฏาคม 2558 โดยในวันดังกล่าวมีการตรวจเลือดของผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อหาสารเคมีตกค้างในเลือด

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.