ทน.เชียงราย ร่วมผังเมือง ลงนามบันทึกข้อตกลงพัฒนาทางด้านการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรเข้าสู่ประชาคมเซียน และพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการวางผังเมือง ด้านการก่อสร้างสาธารณูปโภค

15

20150715131342YLB4

วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เทศบาลนครเชียงราย จัดทำบันทึกข้อตกลง MOU  ร่วมกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย โดยมีนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายยรรยง พลสันติกุล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงพัฒนาทางด้านการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรเข้าสู่ประชาคมเซียน และพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการวางผังเมือง ด้านการก่อสร้างสาธารณูปโภค ซึ้งเป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานในการพัฒนาประเทศ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครเชียงราย จ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.