นักศึกษาแพทย์แผนจีน มฟล. เข้าค่ายศึกษาภาคฤดูร้อน ที่ ม.เซียะเหมิน และ ม.การแพทย์แผนจีนกวางเจา 

17
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย คณาจารย์สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมค่ายศึกษาภาษาและวัฒนธรรมการแพทย์แผนจีน ภาคฤดูร้อน ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน  ถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 ที่มหาวิทยาลัยเซียะเหมิน และมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนกวางเจา สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งจัดโดย สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนจีนที่มีคะแนนสอบวัดระดับภาษาจีน (HSK) สูงสุด 20 อันดับในชั้นปี ได้เพิ่มพูนและพัฒนาทักษะทางด้านภาษาจีน รวมทั้งสัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน นอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะทางด้านวิชาชีพแพทย์แผนจีน ก่อนเข้าสู่การเรียนในวิชาเฉพาะอีกด้วย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.