รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e-GP )

18

CRM_1192_2

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e-GP ) เพื่อพัฒนาให้บุคลากรได้ทราบถึงระเบียบพัสดุท้อง ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมพญาสัตบรรณ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.