คณะผู้บริหารเทศบาล ร่วมการแสดงมุทิตาจิตต่อผู้สูงอายุที่มีอายุ ๑๐๐ ปีขึ้นไปแก่พ่ออุ้ยใส่ กันทาสุวรรณ

28

201507281008409htf

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เทศบาลนครเชียงราย ร่วมกับ ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงราย โดยนางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาล ร่วมการแสดงมุทิตาจิตต่อผู้สูงอายุที่มีอายุ ๑๐๐ ปีขึ้นไปแก่พ่ออุ้ยใส่ กันทาสุวรรณ ชุมชน หนองบัว และ พ่ออุ้ยยืน ศรีสวัสดิ์ ชุมชน รั่วเหล็กเหนือ พร้อมมอบเกียรติบัตร ตามนโยบายของสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนคริทราบรมราชชนนี

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.