พิธีระลึกถึงวีรกรรมผู้เสียสละ

20

3.

วันที่ 5 ก.ย.58 ที่ อนุสาวรีย์ผู้เสียสละ ลานผู้กล้า ค่ายเม็งรายมหาราช จังหวัดทหารบกเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย พลตรี พิศาล นาคผจญ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเชียงราย  ได้เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลัยระลึกถึงวีรกรรมผู้เสียสละ มีหน่วยงานต่างๆของทั้งภาครัฐและเอกชน นำพวงมาลัยมาวางหน้าอนุสาวรีย์ฯเป็นจำนวนมาก พลตรี พิศาล ได้กล่าวสดุดีว่า อนุสาวรีย์ผู้เสียสละแห่งนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิด เมื่อวันที่ 5 กันยาย พุทธศักราช 2521 เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความกล้าหาญและความเสียสละด้วยเลือดเนื้อและชีวิตของเหล่าทหารหาญ แห่งกองพันทหารราบที่ 3 กรมผสมที่ 7 ค่ายเม็งรายมหาราช ในการออกปฎิบัติราชการป้องกันและปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2510 เป็นต้นมา

พลตรี พิศาล กล่าวต่อว่า เหล่าทหารหาญในค่ายเม็งรายมหาราช มีเกียรติประวัติในการรบอย่างน่าสรรเสริญ ได้สละชีวิตเป็นชาติพลี หลายท่านบาดเจ็บ พิการทุพพลภาพ จากการสู้รบ ป้องกันอธิปไตยของชาติในหลายสมรภูมิ มีทั้งสมรภูมิดอยยาว ดอยผาหม่น ดอยผาจิ รวมทั้งไปสมรภูมิเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นต้น การเสียสละอันยิ่งใหญ่ของนักรบผู้กล้าเหล่านี้ จึงได้รับการจารึกไว้ไม่ดับสูญ โดยอัฐิของผู้กล้าส่วนหนึ่ง ได้นำมาบรรจุอยู่ใต้ฐานของอนุสาวรีย์ผู้เสียสละแห่งนี้ และเมื่อวันครบรอบได้เวียนมาบรรจบ จึงได้จัดพิธีวางพวงมาลัยเพื่อโน้มระลึกถึงวีรกรรมผู้เสียสละของท่านผู้กล้าเหล่านี้.

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.