ทน.เชียงราย ต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตร์นักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง รุ่นที่ ๒๒

9

29

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางสุรนิตย์ อ่องฬะ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาล ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตร์นักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง รุ่นที่ ๒๒ ที่ได้เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการองค์กร การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และการบริหารงานด้านการศึกษา พร้อมลงพื้นที่ศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อมชุมชนหนองปึ๋ง ของเทศบาลนครเชียงราย ณ ห้องประชุมพญาสัตบรรณ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.