อบจ.เชียงราย ส่งมอบเส้นทางคมนาคมบ้านจะตี อำเภอแม่ฟ้าหลวง

15

3

 

วันที่ 7 ตุลาคม 2558 นายวิสิษฐ์ เตชะธีราวัฒน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ร่วมพิธีส่งมอบเส้นทางคมนาคม ระยะที่ 1 จากบ้านจะตี อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ไปยังศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานแนวพระราชดำริให้ สำนักงาน กปร. พิจารณาสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการปรับปรุงเส้นทางถนนสายบ้านจะตี-ผาจี อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.