นพค.35 ส่งมอบถนนให้กับชาวบ้าน

26
เวลา 09.00 น.วันที่ 16 ต.ค.58 พ.อ.ดำรงค์ คงเดช ผบ.นพค.35 ได้เป็นประธานในการส่งมอบถนนให้กับชาวบ้าน บ้านเย้าแม่ต๋ำ  ม.4 ต.ตาดควัน  อ.พญาเม็งราย  จ.เชียงราย โดยมีระะทาง รวม 4 กิโลเมตร หลังจากที่ได้ซ่อมทางผิวจราจรลูกรัง โดยเสริมคันทางเดิมด้วยวัสดุคัดเลือกหนา 0.10 เมตร ลงลูกรังหนา 0.20 เมตร บดทับตามมาตรฐาน ผิวจราจรลูกรังกว้าง 5 เมตร โดยเริ่มต้นก่อสร้างที่ บ้านเย้าแม่ต๋ำ ถึงบ้าน น้ำขุนห้วยแม่เปา โดยมีงบประมาณในการซ่อมแซมครั้งนี้ 930,251 บาท โดยมีประชาชนจากหมู่บ้านเย้าแม่ต๋ำ และหมู่บ้านน้ำขุนห้วยแม่เปา เข้าร่วมในพิธีรับมอบในครั้งนี้ประมาณ 200 คน
พ.อ.ดำรงค์ คงเดช กล่าวว่า ถนนเส้นนี้ได้การก่อสร้างโดยกองทัพบกเมื่อประมาณ 35 ปีที่ผ่านมา เพื่อเป็นเส้นทางเชื่อมต่อ บ้านเย้าแม่ต๋ำ ถึงบ้านน้ำขุนห้วยแม่เปา เพื่อให้ชาวบ้านทั้ง 2 หมู่บ้านสามารถเดินทางไปมาหาสู่และสามารถขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกไปจำหน่ายได้ โดยหลังจากที่ก่อสร้างมาเป็นเวลานานก็มีภาพทรุดโทรมลงตามกาลเวลา ทางหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 35 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย จึงได้เข้าทำการซ่อมแซมถนนที่เสียหายให้สามารถเดินทางได้สะดวกอีกครั้ง

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.