อบจ.เชียงราย ได้รับรางวัลอาสาสมัครดีเด่นด้านการส่งเสริมวัฒนธรรม

3

2

 

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 นางสาววรัชยา โกแสนตอ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้รับเกียรติเข้ารับรางวัลอาสาสมัครดีเด่นด้านการส่งเสริมวัฒนธรรม โดยนายประจญ ปรัชญ์สกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เข้ามอบรางวัลในครั้งนี้ เนื่องในวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย จังหวัดเชียงราย ประจำปี 2558 และการประชุมองค์การสวัสดิการสังคม นักสังคมสงเคราะห์ อาสาสมัคร ประจำปี 2558 “เทิดพระเกียรติ 115 ปี สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี” ณ ห้องประชุมธรรมลังกาศาลากลางจังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.