คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีทน.เชียงราย อัญเชิญหน่อพระศรีมหาโพธิ์มาในปีที่ ๖๐ ของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่าง ประเทศไทยและประเทศศรีลังกา

10

CRM_8621วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีอัญเชิญหน่อพระศรีมหาโพธิ์มาในปีที่ ๖๐ ของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่าง ประเทศไทยและประเทศศรีลังกา ถือได้ว่าเป็นความสัมพันธ์ที่นำด้วยศาสนาเป็นพื้นฐาน ที่สานสัมพันธ์กันมาหลายร้อยปีซึ่งเป็นจุดกำเนิดของพระพุทธศาสนานิกายสยามวงศ์และลังกาวงศ์ แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่พัฒนามาอย่างยั่งยืน ซึ่งการอัญเชิญหน่อพระศรีมหาโพธิ์มาปลูกที่ไร่เชิญตะวันในครั้งนี้ถือเป็นสิริมงคลอย่างสูงศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน จ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.