ทน.เชียงราย รับรางวัล พระปกเกล้า

10

12191774_1110738838936557_2262904224768094785_n

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เข้ารับรางวัลจากรองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์มาตราฐานด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปี ๒๕๕๘ โดยมีดร.ปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีฯ นางสุรนิตย์ อ่องฬะ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย พร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาล พนักงานเทศบาล ร่วมแสดงความยินดี ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.