เทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีเปิดงานสหประชาชาติจำลอง

20

20151127131915SX4H

วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ นางสุรนิตย์ อ่องฬะ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีเปิดงานสหประชาชาติจำลอง ภายใต้หัวข้อ เทคโนโลยีและโลกาภิวัตน์ โดยมีนักเรียนและครูชาวต่างชาติร่วมงานจำนวน ๒๕๐ คน จากโรงเรียน ๑๒ สถาบันในจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ และเมืองย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงแรมลักษวรรณรีสอร์ท จ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.