องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2558

4

3

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2558 โดยมีนายจิตติ วันไชยธนวงศ์ เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.