อบจ.เชียงราย ร่วมงานพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ โครงการ TOT Young Club ประจำปี 2558 ชุมชนสันโค้งน้อยและชุมชนเกาะลอย

26

2

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้รับเกียรติเชิญร่วมงานพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ โครงการ TOT Young Club ประจำปี 2558 ชุมชนสันโค้งน้อยและชุมชนเกาะลอย จังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมเอื้องมัจฉา อาคารยุพราชวิทยมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดขึ้นโดย บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินงานโครงการ TYC เด็กไทยมีดี ใช้ไอทีเพื่อชุมชน เพื่อเป็นการพัฒนาเด็กละเยาวชนรวมทั้งในระดับชุมชนเพื่อขับเคลื่อนนโยบายดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจสังคม

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.