ทำพิธีสืบชะตาแม่น้ำกก เนื่องในงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2015 ระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2558 – 10 มกราคม 2559

20

P2cU4Whps113819TueDec2015

วันที่ 22 ธันวาคม 2558 นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัด อบจ. รักษาราชการแทน ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.เชียงราย พร้อมคณะผู้บริหารพนักงานจ้าง ทำพิธีสืบชะตาแม่น้ำกก เนื่องในงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2015 ระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2558 – 10 มกราคม 2559 เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี และเป็นการอนุรักษ์และขยายพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำที่อาศัยในแม่น้ำกก โดยพิธีเป็นไปตามประเพณีของชาวล้านนา ต่ออายุให้กับแม่น้ำกก ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของจังหวัดเชียงรายที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนจำนวนมาก ทั้งเรื่องการอุปโภคบริโภค และการทำการเกษตร ซึ่งการทำพิธีสืบชะตาแม่น้ำกกนั้นทางกลุ่มผู้ใช้น้ำฝายเชียงราย ณ สวนไม้งามริมน้ำกก องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.