เทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีเดินรณรงค์พร้อมกล่าวปฏิญาณตนต่อต้านคอรัปชั่น

28

CRM_5395

วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ เทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีเดินรณรงค์พร้อมกล่าวปฏิญาณตนต่อต้านคอรัปชั่นปลุกจิตสำนึกด้านคุณธรรมความโปร่งใสให้กลับคืนมาสู่สังคมไทย ในวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล รวมถึงจัดกิจกรรมต้านทุจริต ปลุกจิตสำนึกประชาชน มีนายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายวิสูตร์ บรรเจิดกิจ รองปลัดเทศบาลนครเชียงราย พนักงานเทศบาลนครเชียงราย ร่วมกล่าวคำปฏิญาณตนต่อต้านคอร์รัปชั่น ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อสร้างกระแสในการต่อต้านการทุจริตและปลุกจิตสำนึกด้านคุณธรรมความโปร่งใสให้กลับคืนมาสู่สังคมไทยลานเอนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดเชียงรายต่อ

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.