เทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธี Kick off “โครงการฮักบ้านแป๋งเมือง ต้อนรับเทศกาล ปี ๒๕๕๙”

15

CRM_6421

วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ จังหวัดเชียงราย มณฑลทหารบกเชียงรายที่ ๓๗   ค่ายเม็งรายมหาราช เทศบาลนครเชียงราย หน่วยงานราชการ สถานศึกษาในจังหวัดเชียงราย โดย นายบุญส่ง เตชะมณีสิถตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พลตรีพิศาล   นาคผจญ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๗ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธี Kick off “โครงการฮักบ้านแป๋งเมือง ต้อนรับเทศกาล ปี ๒๕๕๙ เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย และเป็นแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย รวมทั้งเป็นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีความประทับใจเมื่อได้มาเยือนจังหวัดเชียงราย ณ ลานอนุสาวรีย์พ่อขันเม็งราย จังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.