ทน.เชียงราย จัดงานวัฒนธรรมสัมพันธ์ลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ ๒๐ ประจำปี ๒๕๕๘

64

CRM_8624

วันที่ ๒๕  ธันวาคม ๒๕๕๘ เทศบาลนครเชียงราย ร่วมกับสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดงานวัฒนธรรมสัมพันธ์ลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ ๒๐ ประจำปี ๒๕๕๘ โดยมี นายพงษ์ภานุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายวุฒิพันธ์ วิชัยรัตน์ อดีตผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาล ร่วมพิธีเปิดการจัดงานวัฒนธรรมสัมพันธ์ลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ ๒๐ เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์มิตรประเทศสี่ชาติลุ่มน้ำโขง ณ บริเวณสวนตุงและโคมนครเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.