เปิดงาน เทศกาลอาหาร – อาหารฮาลาลและกาแฟเชียงราย ครั้งที่ ๓

22

20160107114131Htsw

วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางรัตนา  จงสุทธานามณี ประธานที่ปรึกษาเทศบาลนครเชียงราย นางสุรนิตย์  อ่องฬะ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาล ร่วมพิธีเปิดงาน เทศกาลอาหาร – อาหารฮาลาลและกาแฟเชียงราย ครั้งที่ ๓ เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย ณ สวนตุงและโคมเชียงรายฯ

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.