ทน.เชียงราย เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านสุขภาพ

14

CRM_5619

วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ ดร.ปรีชา  อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านสุขภาพ ตามโครงการเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อเป็นการตรวจสุภาพให้กับประชาชนในเขตบริการ เขตที่ ๑ และให้คำแนะนำปรึกษาในด้านสุขภาพต่างๆ แก่ประชาชน ณ ศูนย์บริหารสาธารณสุขเทศบาล ๑ น้ำลัด

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.