คณะผู้บริหารเทศบาล ร่วมเปิดกิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ตลาดสดเทศบาล ๑ และตลาดสดเทศบาล ๒ ( ศิริกรณ์ ) ครั้งที่ ๑๑

16

CRM_7429

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาล ร่วมเปิดกิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ตลาดสดเทศบาล ๑ และตลาดสดเทศบาล ๒ ( ศิริกรณ์ ) ครั้งที่ ๑๑ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างพ่อค้า-แม่ค้า ทั้ง ๒ ตลาดและเครือข่ายผู้ประกอบการค้าตลาดสดเทศบาล ที่ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ณ สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว จ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.