มฟล.ครบ17ปีเตรียมเปิดศูนย์แพทย์6พันล้านเน้นพีอาร์เพิ่ม

19

2

วันที่ 12 ก.พ.59  ที่อาคารอุทยานแห่งการเรียนรู้หรือ M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จ.เชียงราย รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มฟล.จัดพบปะสื่อมวลชนใน จ.เชียงราย เพื่อแจ้งผลการดำเนินการของมหาวิทยาลัยในรอบปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะครบรอบ 17 ปีของการก่อตั้งมหาวิทยาลัย และนำชมสถานที่สำคัญแห่งใหม่ๆ ของ มฟล.ที่น่าสนใจ โดยในปีนี้ทาง มฟล.ได้ก่อสร้างอาคาร M-Square โดยเป็นอาคารส่วนหน้าของมหาวิทยาลัยประกอบไปด้วยอาคาร 3 หลังใหญ่ หลังแรกคืออุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือ I-Park ซึ่งเป็นสำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม เป็นแหล่งฝึกอบรมผู้ประกอบการ ศูนย์บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจ ห้องปฏิบัติการนักศึกษา ศูนย์เรียนรู้ของนักศึกษาไอพี ฯลฯ
ส่วนหลังที่ 2 เป็นอุทยานบริการวิชาการหรือ E-Park เป็นศูนย์กลางพัฒนาการเรียนรู้ที่มีห้องฝึกวิชาการบินโดยมีห้องโดยสารเครื่องบินจำลอง ซึ่งรองรับอาชีพนักศึกษาตั้งแต่งานด้านนักบิน เทคนิค การบริการบนเครื่องบิน ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการบิน เช่น การขนส่ง การบริหาร ฯลฯ การจัดการอุตสาหกรรมบริการซึ่งเป็นการบริการครบวงจร เช่น ธุรกิจ อาหาร เครื่องดื่ม ฯลฯ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ห้องประชุม อบรม สัมมนา ฯลฯ ที่เปิดให้บุคคลภายนอกและในใช้บริการได้ตลอดทั้งปี และหลังที่ 3 เป็นอุทยานแห่งการใช้ชีวิตหรือ L-Park ซึ่งเป็นศูนย์ให้บริการอาหาร เครื่องดื่ม สินค้า หนังสือ ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีหอประวัติ มฟล.ซึ่งอยู่อาคารชั้นในโดยภายในมีการจัดเกี่ยวกับการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนนี แหล่งรวมคลังจดหมายเหตุของ มฟล.ตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงยุคปัจจุบัน ฯลฯ
รศ.ดร.วันชัย กล่าวว่า มฟล.มุ่งมั่นในการพัฒนา จ.เชียงราย และร่วมเดินหน้าไปกับเชียงรายด้วยกันทำให้ในรอบ 17 ปีนับตั้งแต่ก่อตั้งมาจนถึงปัจจุบันพบว่าผลิตภัณฑ์รวมมวลรวมภายในจังหวัดหรือ GPP ของเชียงรายเพิ่มสูงขึ้นโดยเชื่อว่ามี มฟล.เป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มขึ้นดังกล่าว และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาก็ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงผลงานการสร้างบัณฑิตและผลงานทางวิชาการต่างๆ มากมายจนสามารถได้รับรางวัลต่างๆ แต่ที่ผ่านมาอาจจะไม่มีการประชาสัมพันธ์ดีเท่าที่ควรดังนั้นจึงจะมีแก้ไขตรงจุดนี้ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป เพราะที่ผ่านมาได้เคยพบปะกับบรรรดาบุคคลต่างๆ ในสังคมแล้วพบว่าบุคคลภายนอกให้การสนับสนุน มฟล.มาอย่างต่อเนื่อง แต่ผู้ที่อยู่ภายในยังไม่มากเท่าที่ควรและเมื่อตนได้มีโอกาสไปพบปะพูดคุยด้วยปรากฎว่ามีการบริจาคเพื่อสนับสนุน มฟล.หรือหลายครั้งตนได้ยินคำถามหลายครั้งว่าโรงพยาบาล มฟล.เปิดให้บริการบุคคลภายนอกหรือบริการเฉพาะผู้ที่ทำงานใน มฟล.เท่านั้นทั้งๆ ที่มีการเปิดให้บริการเหมือนโรงพยาบาลทั่วไป ฯลฯ ซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าที่ผ่านมาผู้คนใกล้ตัวคงให้ความสำคัญกับ มฟล.แต่อาจไม่ทราบความต้องการของมหาวิทยาลัย รวมทั้งคิดว่าการเข้าถึง มฟล.ทำได้ยากจึงขอแจ้งว่า มฟล.เปิดกว้างอยู่ตลอด กระนั้นที่ผ่านมาก็ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้การสนับสนุนจนมี มฟล.จนถึงปัจจุบัน
รายงานข่าวแจ้งว่าวันเดียวกัน มฟล.ได้แจ้งว่าในปัจจุบันกำลังสร้างศูนย์การแพทย์มูลค่า 6,000 ล้านบาท เพื่อเป็นทั้งศูนย์การแพทย์ที่ได้มาตรฐานสูงและเป็นโรงพยาบาลขนาด 400 เตียง มีกำหนดแล้วเสร็จในปี 2561 และเปิดให้บริการอย่างเต็มตัวในปี 2562 เป็นต้นไป ภายใน มฟล.ยังมีหอประวัติ มฟล.ที่เปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าชมได้เป็นประจำทุกวันไม่มีวันหยุด ภายในยังมีสวนพฤกษศาสตร์ที่สวยงามร่มรื่นและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพืชพันธุ์ต่างๆ เพิ่มเติมขึ้นมาอีกด้วย ฯลฯ.

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.