องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ร่วม ส่งเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

7

1

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 16.00 น ข้าราชการ บุคลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ร่วมกับข้าราชการหน่วยงานในจังหวัดเชียงราย ต่างมารอชื่นชมพระบารมี พร้อมรอส่งเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชพระราชดำเนินกลับ หลังทรงเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจในจังหวัดเชียงราย ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.