มปอ. จัดเวิร์คชอป จับมือชุมชน เดินหน้าวางมาตรการลดอุบัติเหตุ “กลับบ้านปลอดภัย คนไทย เมาไม่ขับ”

17

292491

ที่ห้องประชุม โรงแรม ซีแอนด์ซี บ้านดู่เชียงรายนายประจญ ปรัชสกุล รองผู้ว่าราชการังหวัดเชียงรายได้เป็นประธานเปิดการอบรม มูลนิธิแก้ไขปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ (มปอ.) มุ่งมั่นที่จะสร้างจิตสำนึกการดื่มอย่างรับผิดชอบผ่านโครงการ “กลับบ้านปลอดภัย คนไทยเมาไม่ขับ” ล่าสุดลงพื้นที่เพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการสร้างมาตรการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่เหมาะสมกับโครงสร้างชุมชนของตนเองโดยตรง ทั้งยังสร้างกลไกการดำเนินงานอย่างยั่งยืนให้แก่ท้องถิ่น ซึ่งถือเป็นการปลุกกระแสให้ชุมชนเกิดการตื่นตัวอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้ มปอ. ได้รณรงค์ในพื้นที่ 4 จังหวัด ประกอบด้วย เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา และพิษณุโลก

นางสาววลี เกียรติพงษ์พันธ์ ผู้จัดการโครงการมูลนิธิแก้ไขปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ (มปอ.) เปิดเผยว่า มปอ. ได้สานต่อการขยายขอบเขตการรณรงค์โดยเจาะลึกถึงพื้นที่ชุมชน พร้อมเปิดโอกาสให้ชุมชนได้แสดงความคิดเห็นและกำหนดแนวทางในการลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะถึงนี้ เพื่อให้ชุมชนได้กำหนดมาตรการที่เกิดขึ้นจากแนวคิดของชุมชนเองมาใช้จริงจึงได้รับความร่วมมือจากคนในชุมชนนั้นๆ อย่างดี และสามารถใช้มาตรการดังกล่าวในการลดการเกิดอุบัติเหตุได้ในระยะยาว

“มปอ. เองเป็นหน่วยงานไม่แสวงหาผลกำไร ที่ดำเนินงานโดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างสรรค์และส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนชุมชนในพื้นที่ต่างๆ ผนึกพลังร่วมกันในการรณรงรค์ลดการเกิดอุบัติเหตุที่มีสาเหตุมาจากการดื่มโดยขาดความรับผิดชอบ” นางสาววลี เกียรติพงษ์พันธ์ กล่าวสรุป

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.