องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อบรมกลุ่มสตรี ป้องกันอัคคีภัยและการใช้แก๊สหุงต้มในครัวเรือน

14

4

วันที่ 3 – 4 มีนาคม 2559 กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้จัดโครงการฝึกอบรมกลุ่มสตรีอำเภอแม่ลาว จำนวน 500 คน                   เรื่อง อัคคีภัยและการใช้แก๊สหุงต้มในครัวเรือน รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยมี นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมดังกล่าว สำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้มีการสาธิตการใช้อุปกรณ์ในการดับเพลิง และมีการแบ่งกลุ่มสอนปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยทีมงาน รพ.อำแม่ลาว และทีมงาน รพ.พาน โดยโครงการนี้ได้จัดขึ้น ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลป่าก่อดำ

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.