ผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ดำเนินรายการร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงราย

5

20160407130451nztJ

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางสุรนิตย์ อ่องฬะ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ดำเนินรายการร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงราย โดยมีนายสุรชัย ลิ้นทอง กรรมการ ป.ป.จ. เชียงราย (ผู้ทำหน้าที่ประธานกรรมการฯ) ร่วมเสวนาในรายการวิทยุนอกสถานที่ถ่ายทอดสดทาง สวท.เชียงราย FM ๙๕.๗๕ MHz ตามโครงการประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ปี ๒๕๕๙ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.