นายก ทน.เชียงราย ร่วมเปิดการประชุมผู้ปกครอง ๑ / ๒๕๕๙

10

DSC_2176

วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นายวันชัย  จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาล คณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมเปิดการประชุมผู้ปกครอง ๑ / ๒๕๕๙ เพื่อได้รับทราบถึงนโยบายการจัดการศึกษาในระดับโรงเรียน ให้ครูและผู้ปกครองนักเรียนได้ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู ผู้ปกครองนักเรียนกับโรงเรียน ณ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย  จ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.